Phase I - Functionalization of compounds (Homo sapiens)

From WikiPathways

Revision as of 11:24, 9 August 2017 by ReactomeTeam (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
94, 126, 15127, 63, 80, 86, 118...68, 8719, 1281351618315789156108, 13710056138, 85, 10266, 15493, 133, 144, 147108, 1372340, 12718, 5735, 16917, 7444, 1551310615813116260, 1122155, 112108, 1378, 165616276, 8860, 11251, 114, 1347740, 101, 11536, 9615928, 1244133, 9278, 11650, 117, 14117015, 30, 34, 47, 54...9551, 13410597, 12211, 121793159, 107, 16053, 132621448, 71, 110104455, 91, 11213816, 3765, 1641132, 676143, 11110339, 4624, 120, 12342, 6412, 32, 52, 14314929, 992675, 82, 142166152, 15325, 58, 70, 146491022945, 73, 1195, 773, 7, 72, 98125, 14584, 9020endoplasmic reticulum lumennucleoplasmperoxisomal matrixcytosoltransport vesicle membranemitochondrial intermembrane spacelipid particlenucleoplasmmitochondrial matrixCYP7B1 NADP+EST17bCytochrome P450(CYP2D6 based)FDX1 OLMSH+H+HTOLBHCOOHCYP4A11 CYP2J2 H2OHPHACCYP51A1CYP46A1CYP4F3 LCHA RXRA DCA H2OH2ONADP+CYP1B14,4DMCHtOLH2ORFNACYP2C18 PTGS1 N-demethylatedloperamideAOC3dimer:2xCu2+:4xCa2+ALDH1B1 NADPHCYP26C1NADHH2OTrichloromethylradicalO2FDXR CYP2A13 O2CYP4F22 H2ONADPHAADACNADHAMPNADP+CYP2C9 PREGNADHH2OO2CYP8B1 O2NADP+H+O2CYP2C8 PEAO2CES3CYP2D6 O2CYP4F22 CYP1A1CYP3A5 EtOHistH+H+NAD+CYP4B1 H+CYP2F1 CYP2C19 Cu2+ CYP4F2 H2ONH3NADPH5HIALDMAOB CYP2F1 HPTXL7alpha-hydroxycholesterolalcoholdehydrogenasecomplexCytochrome P450(CYP2J2 based)Cytochrome P450(CYP4F12 based)O2H2ONADPHH2O2NADP+FAD H+H+NADP+ADH5:2xZn2+ dimerFDX1 ARNT2 NADPHH+O2CYP2A7 3AAPNALCYP8B1 CYP2C18 CDCA O2NH3ANDSTH+O2VACVCYP2A7 H2OCYP3A5 O2PPidiketoneH2OCYP2C19 hydroquinoneACVCytochrome P450(CYP4A11 based)HCOUCYP2C19 O2CHOL3b,7a,25TRIOLAc-CoANH3H2O2CYP4B1 cis-EETNAD+H+LPAMH+AHR:TCDD:ARNTMARC1 NAD+H2OO2LNSOLACSS2CYP2C9 CPMCYP4F3 O2NADPHPTGS1 dimerCYP4A11 H2OH2OCYP2C18 CYP4F8 LTB4DOXOLAc-CoANADP+CYP2B6 CoA-SHH+CDLCES2 NADP+CYP2E1 H2Oe-CYP2C19 C2H4H2OH+CYP7A1 CH2OCytochrome P450(CYP2A13 based)AOC2CYP2E1 8,9-EET H+RFDHNCYP3A7 CYP2S1 H+CYP2S1 O2NADP+H2OCYP4F3 CYP2E1 NASPNH2O2O2ALDH3A1CYP2A13 Mg2+ FDX1L DEXTH2O2NADPHH+Cytochrome P450(CYP2W1 based)NADP+H2OCYP4F22 H2O18OH-ARACYP3A7 H2OCYP2S1 H2OCYP2A13 NADPHADH1B CYP2D6 Fe3+ CES1 Cytochrome P450(CYP3A5 based)H2OO2PGH2ADH5 H2ONADP+I4AHSPNO23OH-PALMH+4HPCPNADP+Cytochrome P450(CYP4F2/4F3 based)CYP4F11 H+H+NADPHCYP19A15,6-EET O2INDOLZn2+ DSQNADPHH2OCH3CHOO2NHABPCYP2F1 TBXAS1H2OFAD NADP+H+NADP+CYP4F22 CYP4F2 NADPHLTB4NH3MTZ-SOXO2NADPHH2OCYP4F11 H+H+CYP4B1 BEGCYP2A6 TYRCYP4F2 NADPHH+CYP4A22 NADPHCH3COO-4CHOL7a,12aDONECYP2J2 CYP3A43 PREGCYP3A7 NADP+CYP26B1 CYP2F1 H2OH+NADP+NADPHALDH1A1 tetramerCYP11B2 11DCORSTTMAHBrCYP450:Fe2+CYP2C8 18HCORSTCYP7B1 CYP4F8 AMPFDX1L CYP1A2Aryl hydrocarbonreceptor signallingH2OCYP2B6 E1CYP3A4 NADPHNADPHNADPHCytochrome P450(CYP2C19 based)O2PGI220OH-LTB4CYP2B6 CYP4F11 CYP2F1 CYP4A22 4OH-9cRAH+H2ODOXCYP4F11 TAMH2OO2Mo-MPT H+CYP2A13 NADP+NADPHresveratrolNADP+CYP2A7 H+CYP2A6 CYP2A13 H+H2OH2OCytochrome P450(CYP4F11 based)CYP2E1 CYP2S1 H2ONADP+NADPHNADP+H+TESO2H+CYP2A7 H2OCYP4A22 Cu2+ CHOLCYP21A2H2ONADP+CYP2A7 H+O2Cytochrome P450(CYP8B1 based)PhenylacetaldehydeCYP3A4 H2ONADPHH+CYP2A13 NADP+11DCORTTBMCYP2A13 CXPACYP4F3 ISCALAFB1CYP4B1 3APALNADP+Fe2+ H2O2NADP+H2OCYP4F2 CYP2A7 25OH-CHOLNADPHCytochrome P450(CYP4B1 based)VCCYP24A1H+atRACYP4F2 NADP+NADPH11DCORSTCYP2C8 24OH-CHOLNADPHNADP+H+CTLH+NADP+CYP4A11 H+H+NADP+CES1 trimer, CES2H+MINDPTGIS O2O23AAPNALH+CYP2C9 NADP+DDCXH2OMAOB:FADO2CYP2F1 NADPH27OH-CHOLNADP+CYP3A43CYP4A11 NADP+MAOA:FADNADP+PhOH5HTCHOLO2CYP4F2 SMOX-3CORSTNADPHCHOLH2H2O2H+FAD CYP450:Fe3+NADPHCYP26A1,B1,C1CYP2D6 O2H+NADPHNADPHH2O2CEOCYP11A1 H2O23MEINH+HDBQMLTAcetaminophen (TNTYLENOL)PHENCYP11B1 Cytochrome P450(CYP3A7 based)PGG2CYP2A6 CYP2S1 CYP2U1CYP2J2 NADPHNOHASPMH2OH2OH2OCOCNPAOX:FADH+H+HCOOHL-Val20OH-TrXA3O219HETECytochrome P450(CYP2C18 based)H+DHAH2OCYP2C8 O2S-FGSHH+Cytochrome P450(CYP2C8 based)Cytochrome P450(CYP11B1 based)11,12-EET O2CYP2S1 NADP+EtOHNADPHABPHO2NADP+CYP2C18 HPHTNADPHH+CYP2E1 CYP3A5 H+CYP2C8 O2CYP3A43 CYP27A1CYP2C19 H2ONADPHO2O2EPHX1H+NADPH24OH-CHOLMARC2 NADP+CYP2S1 Cytochrome P450(CYP7A1 based)NADPHTAMOCytochrome P450(CYPIIIA4 based)NADP+ALDH1A1 3,16DOH-PALMPAOX O2DEXMCYP17A1MTZH2OCYP2W1 H2OCYP4F22CHESTO2H2OMyrG-CYB5R3(2-301) CYP4A22 Cytochrome P450(CYP2B6 based)NADP+NADPHADH4 CYP2E1 NADP+NCOA1,2:RXRA:NR1H4:DCA,CDCA,LCHAATPTFACH2O2H2ONADP+H2OCTLAADH1C CYP4F3 NADPHCYP11A1:FDXR:FDX1,FDX1L (red.)H2ONADP+CH2OAOC1dimer:2xCu2+:4xCa2+H+NADP+NADP+14,15-EET ALDH1B1 tetramerHOMZNADPHH2OH2OCYP2B6 NADP+O2H+CYP2C9 CYP2C19 H+NADP+O2NADPHBZAMH+4OH-EST17bCMBL12OH-DDCXH+CYP2J2 NADPHCH3CHOPGH2(2Fe-2S)2+ 4-ethoxyanilineCYP2C9 H2OH2ONADPHCYP3A43 H2OH2O2L-ArgCH3COO-O2CYP11A1 12-HETEPTXLO2O2CYP4A11 (2Fe-2S)(1+) CYP4F2 H2OLosecH2ONADPHFAD EtOHNADP+CCl4CoA-SHNADP+CAFTESCYP2A7 H+H+NADHCYP2R1PORCa2+ O24HPAAH2OCYP11B2CYP2J2 BaP4,5OCYP2A7 ALDH2 TCDD O24CHOL7a,24(S)DONENADP+CYP2C9 Cytochrome P450(CYP2F1 based)BZALCl-OxindoleLCFA(-)NADPH4CHOL7a,12a,27TONEP4NCOA1 CYP2C8 FDXR CTLCYP2A13 CYP26A1 AHR NADP+CYP4B1 4CHOL7a,12a,24(S)TONEH2ONADHCYP2C8 FMO1:FADCYP2S1CYP450 CYP2C19 ARAH2ONADPHCYP2C9 H+6BHTCYP2C19 20OH-LTB4NADPHALDOH2ONADPHNABQIH+NADPHH2OCytochrome P450(CYP2E1 based)NADP+HDoHENADP+CYP2F1 C6H6NQO2 ADH7 NADPHVD3O2CYP2B6 H2OH2OFMO3:FADNCOA2 Cytochrome P450(CYP4F3 based)AOC3 PhenytoinS-HMGSHO220a,22b-DHCHOLNADP+BPHLNADP+CYP2D6 CYP3A4 H+CYP450 MARC1:Mo-MPT:MARC2:Mo-MPT:CYB5B:CYB5R3CYP4F12 FMO2 CYP4F8 AFXBOH2OO2CYP39A1CYP2C9 acetyl groupH2OCYP2A13 NADPHCytochrome P450(CYP7B1 based)NADPHNADP+CYP2F1 O2NADPHADH6 O2O2NADPH19OH-PGH2H2OCYP2W1 ALDH2 tetramerO2H+NADPHH2OCytochrome P450(CYP4F8 based)CYP2A6 NADPHMeOHH2ONAD+NH3CYP2B6 CYP2C8 NADP+AOC1 CYP2E1 NAD+H2OCYP2C19 H2OCa2+ quinoneFAD H2OTMAOCYP4F12 NH3CYP4F22 TXA2TYRZn2+ FMO1 O2OMO2H+CORTO2H2O4CHOL7a,27DONEACSS1CYP7A1 COUMH+FMO2:FAD:Mg2+NADP+CYP4F11 NQO2:FAD dimerNADPHCYP2F1 NADP+CYP2D6 O2NADPHCYP2E1 HALOCHOL7a,24(S)DIOLCYP2D6 H+