EPH-Ephrin signaling (Homo sapiens)

From WikiPathways

Revision as of 11:15, 1 November 2018 by ReactomeTeam (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
8, 144218, 5921615, 38165, 19, 201341, 549, 42311, 5010, 2625, 49, 563710, 392, 1241, 543748, 59282625, 5617, 5822, 27, 5135, 44, 52, 554617, 40, 5836324, 301544, 524335, 44, 52212615, 236cytosolcytosolendocytic vesiclePostsynapticlate endosome lumenPresynapticEFNA2 EPHB6 p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 GDP p-EPHB:EFNB oligomers CLTB NCK2EPHBs:EFNBs:SDCBPADPLYN SRC-1 ARHGEF28p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 EPHB1 YES1 ROCK1,ROCK2PAK1 GTP EPHB4 EPHB3 ATPEPHB6 p-T19,S20-MRLC-smooth muscle/non-muscle myosin IIEFNA2 AP2M1 EFNA5 (21-?) N-ter GTP RHOA:GTPFYN PAK2 EFNA3 (?-214) C-ter p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 YES1 EPHB6 EPHB3 MYL12AEPHA1 NCK2 EFNA4 SRC-1 p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 EPHA10 EFNB3 RAC1:GDPf-actin p-EPHBs:EFNBs:ITSN1N-WASPVAV2,VAV3GRIN2B EFNB2 EPHA3 FYN CLTA ARHGEF7 AP2A2(1-939) p-EPHB:EFNB oligomers LYN EPHB6 GIT1GTP AP-2 Complexp-Y179,Y191-SDC2ADPEFNB2 ARPC1B EPHA10 ACTR2 p-Y397-PTK2 EFNB3 LYN RHO GTPases ActivateROCKsGTP EPHAs:EFNAsN-WASP EPHA8 p-EPHA:EFNA oligomers EPHB4 (?-987) EFNA1 (19-?) N-ter EPHA8 EPHB4 (?-987) LYN FYN p-S154,T436-PAK3 GGC-PalmC-RAC1 EPHB2 p-EPHB:EFNB oligomers YES1 EPHA7 EFNBsEPHA10 LYN ADAM10 YES1 p-EPHA:EFNA oligomers EPHB CTF2ITSN1ClathrinPAK1 EPHB2 SRC-1 EPHB3 p-EPHB:EFNB oligomers SRC,FYNEFNAs:p-EPHAs:SFKs:NGEFITSN1 Smoothmuscle/non-musclemyosin IIEPHB1 MYH14 HRAS:GTPRAC1:GDPATPp-EPHB:EFNB oligomers FYN EFNA2 EFNA1(?-182) C-ter EPHB6 EPHA5 EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4SRC-1 GTPITSN1 EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4:p-GIT1:ARHGEF7:RAC1:GTP:p-PAK1,3L-Glu EPHB4 EPHBsLIMK2 ADPLYN EPHB3 EPHA5 EFNA1 p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 EPHA6 EFNB3 EPHB1 FYN GGC-PalmC-RAC1 EFNA5 CLTC SRC-1 SRC-1 EPHB4 GDPPSEN2(1-297) EFNAs/EFNBs:p-EPHAs/p-EPHBs:SFKs:p-VAV2,VAV3ARPC4 EPHB2 ADPEFNB1 GTP FYN EPHB1 (?-984) EPHB2 EPHB1 (?-?) YES1 EPHB2 (?-1055) SRC-1 p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 CLTB EFNAs:p-EPHAs:SFKs:p-Y179-NGEFCDC42 RASA1 EFNA3 p-EPHB:EFNB oligomers EPHB1 EFNA3 ATPEPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4:p-GIT1:ARHGEF7:RAC1:GTPp-S141,T402-PAK2 ITSN1 EPHB6 AP2B1 EPHB1 ACTB(1-375) ARPC3 EPHB3 GRIN2B EPHBs:EFNBs:SRC,FYNROCK2 N-WASP p-LIMKGGC-PalmC-RAC1 EFNB1 ATPARHGEF7 ATP SRC-1 p-Y383-GIT1 p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 SRC-1 EPHB3 EFNA5 EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4:p-GIT1MYL9 MYL6 SRC-1 FYN MYH9 G-actinADPARHGEF7EPHA3 EPHB2 ATP ATPEFNA2 (25-?) N-ter ARPC5 EPHB3 p-EPHB:EFNBoligomersEFNBs:p-EPHBs:SFKs:Glu:p-NMDAR:Gly:TIAM1p-S3-CFL1ADPp-EPHBs:EFNBs:RASA1:HRAS:GDPp-Y173-VAV3 p-EPHB:EFNB oligomers AP2S1 ARPC1A EPHB:EFNB:F-actin:AP-2:Clathrrin:DynaminGly p-EPHBs:EFNBs:RASA1:HRAS:GTPARPC1B EFNBs:p-EPHBs:SFKsGDPGRIN1 p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 KALRNSRC-1 p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 H2OEPHA6 PAK1 GGC-PalmC-RAC1 EPHB2 EPHA6 p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 EPHB1 RHOA EFNA4 (?-170) C-ter EPHB3 ARPC2 EPHB6 (32-?) EFNA1 EPHB1 (18-?) p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 p-T19,S20-MYL9 FYN EFNBs:p-EPHBs:p-Y397-PTK2:ARHGEF28ARPC2 p-EPHA:EFNA oligomers GGC-PalmC-RAC1 VAV3 EPHA:EFNA oligomers EFNA1 EPHB1 p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 VAV2 LYN EFNB3 PSEN1(1-298) p-EPHA:EFNA oligomers DNM1 CLTC FYN PTK2EFNA3 (23-?) N-ter p-Y383-GIT1 p-Y829-TIAM1 LYN ROCK1 L-Glu p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 ADPRAC1:GTP:PAK1dimer:RAC1:GTPp-EPH:ephrinoligomers:SRC,FYN,YES1,LYNLYN EPHB2 (?-1055) EFNA4 Gly EFNB2 GTP EPH-ephrin oligomersMYH10 p-EPHB:EFNB oligomers EPHA4 EPHB3 EPHB1 SRC-1 EPHB4 (?-?) GTP EPHA1 EPHB4 EPHA6 CDC42:GDPFYN EPHB1 ARHGEF7 NCK2 EFNA1 EPHA3 EPHA5 AP2M1 FYN YES1 Gly EPHA2 TIAM1PAK1 ARHGEF7 VAV2 p-Y383-GIT1EPHA1 ACTB(1-375) EPHB3 (?-998) SDC2EFNA4 Gly EFNA3 EPHB2 EFNBs:p-EPHBs:SFKs:Glu:NMDAR:GlyEFNA C-terminalfragmentsEFNAs:p-EPHAs:SFKs:TIAM1p-Y383-GIT1 MYH9 p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 EPHB4 EFNA3 GTP EFNBs:p-EPHBs:SFKs:Glu:p-NMDAR:GlyEPHA7 ATPEPHB6 p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 RAC1 EPHA4 EPHB3 PSEN1(299-467) ADPACTR3 EPHB3 EPHB4 EPHA1 p-EPHB:EFNB oligomers EPHB4 SRC,FYN,YES,LYNYES1 PAK1 dimerFYN EPHA7 p-EPHB:EFNB oligomers p-EPHB:EFNB oligomers YES1 EPHA10 EPHB1 EPHA3 p-S144,T423-PAK1 EPHA4 EFNB2 SRC-1 p-EPHB:EFNB oligomers EPHB3 (?-?) ATP RASA1RHOA MYL6 EFNB1 EFNA5 EPHA7 ACTG1 NCSTN EPHB2 SRC-1 FYN ATPEFNAs:p-EPHAs:SFKsGTPNGEFEPHA5 ADPFYN NGEF EPHB2 AP2S1 EFNA5 EPHB4 (16-?) EPHA7 EPHB3 L-Glu EPHA4 CLTCL1 SRC-1 ARPC5 GRIN1 EPHA3 EPHB1 ACTG1 CFL1LYN p-Y311,Y316,Y330-EFNB2 EPHA8 PAK3 p-EPHB:EFNB oligomers EFNB3 NCK2 EFNB1 GRIN1 FYN EPHA8 HRAS p-EPHA:EFNA oligomers EPHA8 p-EPHBs:EFNBs:ITSN1:N-WASPEPHB3 (34-?) p-EPH:ephrinoligomersSRC-1 EPHB3 EPHB1 (?-984) ROCK1 SRC-1 EPHB2 (?-?) NCK2 GDPRAC1:GTPGTP CDC42 p-T505-LIMK2 GDP EPHA2 EPHA4 PAK1/3, 2ADPL-Glu EPHB6 (?-1021) p-Y397-PTK2 ACTR2 p-EPHA:EFNA oligomers EPHB1 APH1B FYN ADPRAC1 EFNBs:p-EPHBs:KALRNEFNB1 p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 LIM KinasesNCK2 YES1 EFNB2 EFNA1 p-Y1252,Y1336,Y1474-GRIN2B ATPGDP p-EPHB:EFNB oligomers EFNB3 PTK2 p-EPHB:EFNB oligomers CLTA GTPADPNCK2 EPHB1 CDC42 SRC-1 EPHB4 EPH-EFN dimersLYN LIMK1 PSENEN EPHB2 EPHB6 EPHB4 EPHB6 EFNAsLYN GTP GDPITSN1 EPHAsEPHB4 GTP GTPPAK2 RHOA EPHB2 EPHA2 HRAS EPHB:EFNB oligomers N-WASP SDCBPCLTCL1 p-EPHBs:EFNBs:ITSN1:N-WASP:CDC42:GTP:PI(4,5)P2HRAS N-WASP MMP2(110-660) EPHB N-terminalfragmentsEFNA3 EPHB2 EFNA4 MMP9 ARP2/3 complex (ATPbound)p-T508-LIMK1 RASA1 RASA1 p-EPHB:EFNB oligomers EPHB6 (?-1021) EFNA4 (26-?) N-ter ARPC4 EPHB4 EPHB4 GDP p-Y172-VAV2 RHOA:GDPFYN p-S19-MYL12AEPHB6 FYN SRC-1 p-Y1252,Y1336,Y1474-GRIN2B EPHB4 EPHB4 p-Y1252,Y1336,Y1474-GRIN2B EFNA N-terminalfragmentsADPPiEFNB3 EPHAs:EFNAs,EPHBs:EFNBsp-EPHB:EFNB oligomers FYN f-actinEFNA5 (?-203) C-ter ARHGEF28 MYH11 ATPp-EPHB:EFNB oligomers p-Y318,Y323,Y337-EFNB3 EPHB2 GDP EPHA2 RHOA:GTP:ROCK1,ROCK2p-T19,S20-MYL12B EFNB1 EFNBs:p-EPHBs:p-Y397-PTK2EPHBs:EFNBsPI(4,5)P2Glu:NMDAR:GlyEPHA5 EFNB2 YES1 Gly GRIN1 ADPp-EPHB:EFNB oligomers p-S144,T423-PAK1 EPHB1 EPHB C-terminalfragments (CTF)ATPp-EPHA:EFNA oligomers ARPC3 KALRN EFNB2 GTP AP2A1 FYN EPHB6 ADAM10ATPPAK3 SRC-1 YES1 EFNA2 p-Y179,Y191-SDC2clusterGTP EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4:p-GIT1:ARHGEF7:RAC1:GTP:PAK1,3ACTR3 FYN GDP GRIN1 MYH14 GGC-PalmC-RAC1 p-EPHBs:EFNBs:RASA1APH1A EFNA2 (?-188) C-ter DNM1EPHB6 SRC-1 ATPLYN EFNBs:p-EPHBs:SFKs:Glu:p-NMDAR:Gly:p-Y829-TIAM1TIAM1 EFNA2 EPHA2 EPHA6 p-Y179-NGEF RAC1:GDPAP2B1 p-EPHB:EFNB oligomers ROCK2 EFNB1 PI(4,5)P2 FYN gamma-secretasecomplexGGC-PalmC-RAC1 ARPC1A GTP p-EPHB:EFNB oligomers RAC1-GTP:p-S144,T423-PAK1EFNBs:p-EPHBs:PTK2VAV3 p-Y383-GIT1 p-EPHBs:EFNBs:ITSN1:N-WASP:CDC42:GTPAP2A1 EPHAs:EFNAs:ADAM10EPHA10 EPHB CTF1EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYNSRC-1 GGC-PalmC-RAC1 EPHB6 GDPYES1 p-Y383-GIT1 TIAM1 p-EPHBs:EFNBs:ITSN1:N-WASP:CDC42:GTP:PI(4,5)P2:ARP2/3;G-actinEPHB6 (?-?) PI(4,5)P2 ITSN1 MMP2, MMP9EFNA4 EPHB3 (?-998) ATPAP2A2(1-939) PSEN2(298-448) EPHBs:p-3Y-EFNBs:SRC,FYN:GRB4:p-GIT1:ARHGEF7SDCBP p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 YES1 ATPRAC1:GTPEPHB6 MYL12B MYH10 CDC42 MYH11 p-EPHA:EFNA oligomers EPHB2 EFNA5 L-Glu GTPEFNAs/EFNBs:p-EPHAs/p-EPHBs:SFKs:VAV2,VAV3p-Y324,Y329,Y343-EFNB1 EPHB3 EPHA1 EPHB2 (19-?) 11, 534511, 5311, 5311, 531111, 5311, 534, 7, 29, 32-34, 47...11, 5311, 53